Bevægelse, Ernæring og Viden er de tre ingredienser i projektet Madi Body Power, som skal forebygge diabetes i Madi Kommune. Implementeringen af idræt i tre landsbyskoler er i allerede i gang, og nu udvider vi med ernærings- og vidensområderne.

“Små skridt er nødvendige, når vi skal rulle dette projekt ud. Det er nyt for både elever og lærere at skulle motionere i skoletiden. 12 idrætslærere fra landsbyskolerne i Madi har meldt sig til projektet, og de vil sørge for, at eleverne får 15 minutters idræt i skolen hver dag”, fortæller Rolf Bücking, projektleder for Madi Body Power, og tilføjer:

“Nu skal vi have de to andre ben i projektet koblet på: Ernæring og Viden – og derefter skal alle tre søjler implementeres i landsbyerne gennem lokale kræfter, vores frivillige og forskellige kampagner i landsbyerne. Vi arbejder blandt andet på at finde en dansk idrætslærer til at hjælpe os med opgaven i landsbyerne. Vedkommende vil få stor indflydelse på projektets implementering og blive en integreret del af landsbylivet. En enestående chance for ham eller hende, der drømmer om at gøre et frivilligt stykke arbejde, bruge sine faglige kompetencer og opleve hverdagslivet i Nepal på nærmeste hold”.

Det vil være tale om et ophold på 6 måneder i Nepal, hvor den danske idrætslærer vil blive indkvarteret hos en lokal nepalesisk familie.

Projektgruppen i Jysk landsbyudvikling i Nepal mødtes 12. august 2020 for at finjustere Madi Body Power-strategienImens vi venter på, at det igen bliver muligt at rejse til Nepal, arbejder projektgruppen videre med de tre indsatsområder, i samarbejde med lokale kræfter i Nepal.

Læs mere om at arbejde som frivillig i Jysk landsbyudvikling i Nepal

Diabetes rapport: Der skal satses på Viden, Bevægelse og Ernæring
På anmodning fra den lokale sundhedsmyndighed i Madi Kommune, lavede Jysk landsbyudvikling i Nepal i efteråret 2018 en undersøgelse af forholdene omkring diabetes. Undersøgelsens rapport indeholder vigtige anbefalinger til både Madi Kommune og Jysk landsbyudvikling i Nepal: Hvis I vil forebygge diabetes, skal der satses på Viden, Bevægelse og Ernæring.

Madi Body Power projektet vil fra 2021 sætte ind med etablering af idrætsklubber samt sundhedsevents på Ayodhyapuri Health Post, biblioteket Madi Brain Power og ude i landsbyerne. Derudover er kompetenceudvikling af sundhedspersonalet og skolelærerne en vigtig del af strategien. 2-4 lærere på hver skole har i november 2019 fået den første træning, og de vil løbende modtage øvelser fra Rolf Bücking.

Diabetes – en trussel for folkesundheden i Nepal
Livsstilssygdomme er under kraftig udbredelse i Nepal og Type 2-diabetes er den største trussel for folkesundheden i Nepal.

Denne triste udvikling skyldes blandt andet den voksende velstand, som har medført mindre fysisk arbejde, flere usunde kalorier og motoriseret transport. Indtaget af sukkerholdige mad- og drikkevarer har været stigende. Det samme gælder antallet af diabetes tilfælde. Manglende viden om følgerne og konsekvenserne af denne livsform er en udfordring. Der er brug for oplysning og gode alternativer til slik og usunde madvarer.

Den lokale sundhedsmyndighed i Madi ser på udviklingen med den allerstørste bekymring og efterspørger løbende råd, sparring og samarbejde fra Jysk landsbyudvikling i Nepal.

Frivillig i Nepal
Er du interesseret i at komme ud som frivillig, så send os en motiveret ansøgning snarest muligt.
Det kan være som frivillig i Madi Body Power projektet, eller som frivillig i et af vores andre projekter.