En workshop med 17 landsbyboere kastede i dag konkrete idéer og ønsker af sig til et fremtidigt samarbejde med Jysk landsbyudvikling i Nepal

Landsbyboere fra både Kantipur, Ayodhyapuri, Chauki Dada og Indrabasti mødte i dag op til en to-timers workshop. De kom for at dele deres tanker og ønsker til hvilke projekter og nye initiativer, Jysk landsbyudvikling i Nepal og vores lokale partnerorganisation i Madi skal fokusere på i de kommende år.

Bestyrelsen i ’Jysk landsbyudvikling i Nepal’ tager tirsdag den 22. marts 2022 hul på et spændende arbejde med udarbejdelsen af en ny strategi for foreningen. Idéer og forslag fra dagens workshop vil på dette første strategimøde blive delt med alle bestyrelsesmedlemmer og indgå i strategiarbejdet.

Forslagene fra deltagerne var mange. Ønsker om erhvervsudvikling (landbrug, turisme og opstart af små virksomheder), skoleudvikling og initiativer til Det sunde liv fylder uden tvivl mest.

Værdifuldt gruppearbejde
Engagementet var højt, og vi oplevede en livlig snak i alle grupper, som bestod af 3-4 personer. Flere deltagere gav efterfølgende udtryk for at gruppearbejdet havde været meget værdifuldt. Brainstorm og gruppearbejde, som vi praktiserede i dag, er for mange nepalesere helt ukendt.

Workshoppen blev afholdt på vores lokale samarbejdspartners kontor i Ayodhyapuri, og vores to tolke, Suzeena Shrestha og Puja Bhattarai, hjalp med at oversætte landsbyboernes præsentationer af idéer og ønsker.

På generalforsamlingen i Jysk landsbyudvikling i Nepal søndag den 3. april 2022, håber vi at være nået så langt, at vi kan dele de foreløbige tanker om og planer for den nye strategi.

Workshop om ny strategi_Jysk landsbyudvikling i Nepal