Winnie Hollegaard er socialrådgiver. Sammen med lærer Trine Frits Nielsen var hun i september og oktober 2010 i Kantipur for at gennemføre syv ugers lærerudvikling for de 13 lærere og for at lave en undersøgelse af skolegangskulturen i Kantipur.
Winnie’s  feltundersøgelse af skolegangskulturen i Kantipurpubliceres her. Målet med undersøgelsen er klart: En bedre skole for både børn, forældre, lærere og frivillige. Undersøgelsen peger – ikke ganske overraskende – på en række udfordringer, som vi skal have fat i snarest:

Vi skal have afskaffet fysisk afstraffelse
Vi skal have etableret kontakt mellem skole og hjem
Vi skal have indført klarhed for alle om, hvornår skolen er åben, og hvornår den er lukket
Vi skal begynde at arbejde mod kaste diskrimination på Kantipur Skole
Vi skal finde ud af, hvordan vi motiverer skoleinspektøren til at tage sit ansvar alvorligt

Trods åbenlyse problemer, synes alle forældre og børn klart at være glade for og stolte af deres skole. Og det er jo et rigtig godt udgangspunkt for forbedringer. Sidst i januar mødes alle vi frivillige for at drøfte skoleprojektet og vores muligheder for at påvirke udviklingen på Kantipur Skole.