Det andet sundhedshold er ved at gøre sig klar til fem ugers intensivt arbejde med sundhedsfremme i Madi, Chitwan, Nepal. Det er fra højre sundhedsplejerske Annette Sommer fra Ringkøbing, medicin studerende på elvte semester Ditte Sigaard fra Århus, sygeplejerske, antropolog Susanne Rystok fra Ringkøbing og social- og sundhedshjælper Bindiya Manandhar fra København.

De fire skønne og dybt professionelle kvinder rejser midt i september til Nepal og et par dage senere til de tre landsbyer i vores landsbyudviklingsprojekt.
Vi følger her i efterået 2012 op på resultaterne fra efteråret 2011, hvor første sundhedshold lagde grunden til vores sundhedsfremmende arbejde i Chitwan. Og vi tager nu også fat det stedlige sundhedsvæsens ønske om tættere samarbejde.
‘Kantipur Health Camp 2012’ skal således påbegynde uddannelse af Ayodhyapur VDC’s 9 frivillige sundhedsarbejdere. Holdet skal screene alle børn på Indrabasti Skole, idet vi i efteråret 2011 konstaterede, at sundhedstilstanden i denne landsby var markant lavere end i de to andre landsbyer. ‘Kantipur Health Camp 2012’ skal også sætte fokus på hygiejne, det vil sige sætte ind med oplysning om betydning af god hygiejne og udbredelse af brugen af ‘vand og sæbe’. Holdet planlægger at turnere rundt i landsbyerne med tilbud om rådgivning, undersøgelse og behandling af lettere sygdomstilfælde. Endelig vil de fire kvinder nogle dage i hver uge servere et måltid sund mad til børnene på de tre landsbyskoler – som introduktion  til næste store sundhedstema, ernæring.
I efteråret 2013 planlægger vi netop i disse dage også en større kampagne omkring bedre ernæring. De første ansøgere til sundhedsholdet 2013 omkring ernæring har allerede meldt sig.
Bindiya, Susanne, Ditte og Annette har udarbejdet en projektbekrivelse for ‘Kantipur Health Camp 2012‘.