Det andet sundhedshold er netop vendt hjem til Danmark. Sygeplejerske og antropolog Susanne Rystok har sendt denne beretning fra sundhedsholdets arbejde:

Så er vi hjemme igen – fire uger, hvor sundheden har været på dagsordenen i tre landsbyer i Madi. Fire uger, hvor vi har været en del af et lille Nepalesisk landsbysamfund, har nydt det, har svedt, snakket sundhed, screenet børn, blevet kulturelt udfordret, introduceret skolemad, screenet syn, udleveret briller og meget, meget mere.

Når vi ser tilbage på de fire uger, der er gået, har vi nået rigtig, rigtig meget. Hygiejne er nu noget, man taler om i Ayodhyapuri, Indrabasti og Kantipur. Alle børnene på de tre landsbyskoler er blevet introduceret til håndvask og tandbørstning – specielt tandbørsten var der et stort behov for, da langt størstedelen af alle børnene havde meget dårlig tandstatus og -hygiejne.

Undervisningen i de timer, hvor eleverne havde Health Training, var ”Water and Soap”, ”Healthy Food”, ”Simple Hygiene” og ”Tooth Brushing” – en undervisning, som for mange af eleverne og ikke mindst lærerne var anderledes end den sædvanlige undervisning – eleverne blev nemlig inddraget i undervisningen.

Skolerne tog godt imod introduktionen til skolemaden og gjorde det til en fest – vi håber, at næste sundhedshold vil arbejde videre med skolemadprojektet, så sund mad kan blive en del af skolelivet og hverdagslivet i landsbyerne!

 

Landsbyboerne i de tre landsbyer blev inviteret til Open Clinic, hvor vi testede deres syn. Efter behov fik alle tildelt de briller, som vi havde indsamlet i Danmark. Der var flere hundrede mennesker, der fik et forbedret syn, så deres håndarbejde, snedkeri, skovarbejde og andre mange aktiviteter nu er langt nemmere at håndtere, og Nepal s fantastiske natur er blevet endnu smukkere!

Sundhedsholdet går snarest i gang med rapportskrivningen, der også kommer til at omfatte anbefalinger til næste sundhedshold, ’Kantipur Health Camp 2013’, som kører til næste efterår. Den danske version af rapporten offentliggøres her på hjemmesiden i starten af 2013. Den engelske kommer lidt senere, for selvfølgelig skal vi afrapportere vores arbejde til Nepal.