I efteråret 2011 tager vi fat på sundheden og det sundhedsfremmende arbejde. Vi har spurgt kvinderne i Kantipur, Ayodhyapur og Indrabasti landsbyer til råds, og de har ønsket, at vi sætter fokus på graviditet, fødsel, spædbørns- og småbørnspleje. Dette fokus er rigtig godt valgt, ikke mindst fordi spædbørnsdødeligheden er høj  i Nepal. 40 ud af 1000 spædbørn dør inden det fyldte 1. år (Verdensbanken, april 2012). Det er 12 gange så mange som i Danmark.

To danske og en nepalesisk sygeplejerske, en dansk fysioterapeut samt en dansk læge starter i oktober og november et fremsynet sundhedsprojekt. Det er målet med dette års kampagne at forberede fundamentet til en kommende sundhedsklinik for de tre landsbyer, at øge kvindernes viden om kroppens funktioner, ernæring og hygiejne, at vejlede om mulighederne for at undgå fødselskomplikationer og spædbørnsdød samt at afdække de 0-5 åriges sundheds- og ernæringstilstand.

Du kan læse mere om sundhedsprojektet i projektbeskrivelsen.
På billedet ser du fra venstre: Fysioterapeut Marie Olsen (Herlev Sygehus) – også i skoleprojektet, Britta Fuhlendorff (Sundhedsfaglig Højskole i Århus), Lone Petersen (mig), praktiserende læge Anette Mønster (Lægerne i Skolegade, Silkeborg) og sundhedsplejerske Gitte Thorup (Hedensted Kommune)