Jysk landsbyudvikling i Nepal afholder tirsdag 13. april 2021 kl. 19.30 generalforsamling. Det er den 10. ordinære generalforsamling. Grundet Corona afholdes generalforsamlingen som et virtuelt møde på Zoom.

Tilmelding til generalforsamlingen bedes sendt til Dorrit Sidenius på sekretariat@kantipur.dk.
Dorrit sender bekræftelse, mødelink og en kort vejledning til alle tilmeldte – både medlemmer og ikke medlemmer er velkomne.

Hør om drikkevandsprojektet – FØR generalforsamlingen
Kl. 19.00 – inden selve generalforsamlingen – fortæller projektingeniør Surya Prajapati om foreningens drikkevandsprojekt ’Hamro Paani’.

Dagsorden til Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal sendes/mailes til formand Lone Petersen, Farmen 12, 8600 Silkeborg / info@kantipur.dk og være Lone i hænde senest tirsdag 6. april 2021
5. Projekter og budgetter 2021 og 2022
6. Fastsættelse af kontingent for 2022
7. Valg til bestyrelsen. Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i år
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Betaling af kontingent for 2021
Hvis du ikke allerede har betalt, så husk at betale dit medlemskontingent for 2021. Beløbet er stadig kr. 150 og kan indbetales på bankkonto: 7170 2298622 (Jyske Bank) eller via MobilePay: 26594.

Vi håber at se mange til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Bedste hilsner
Lone