Årets generalforsamling blev i går afviklet på platformen Microsoft Teams. Grundet COVID-19 restriktioner foregik generalforsamlingen i år online. Tak til alle medlemmer, som deltog i den historiske begivenhed: Jysk landsbyudvikling i Nepals virtuelle generalforsamling 2020.

Under Vibeke Nielsens erfarne mødeledelse blev generalforsamlingen afviklet helt efter bogen.
Formand Lone Petersen henviste til Formandsberetningen og fortalte i tekst og billeder om årets højdepunkter.

Dirigenten meldte herefter 10 minutters pause, hvor deltagerne kunne nyde foreningens nye video om at være frivillig i Madi samt en kavalkade af smukke billeder, optaget i februar af kommunikationsansvarlig Charlotte Boes.

Regnskabet for 2019 blev gennemgået af kasserer Hans Jørn Hansen og godkendt med tændte mikrofoner og klap. Det samme blev foreningens projekter og budgetter for 2020-21. Herefter blev medlemskontingentet for 2021 vedtaget af generalforsamlingen, uændret kr. 150.

Valg til bestyrelsen og brug af revisionsfirma
Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer Hans Jørn Hansen modtog genvalg. Det samme gjorde Cristian Kolthoff. Charlotte Boes blev valgt til bestyrelsen, og erstatter således bestyrelsesmedlem Anne-Marie Koch Jørgensen. Bortset fra formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Dorrit Sidenius blev genvalgt som suppleant.

Endelig stadfæstede generalforsamlingen bestyrelsens beslutning om, at foreningens regnskaber fremover skal revideres af et professionelt revisionsfirma. Stor tak til Marianne Nielsen, som gennem foreningens første 9 år så trofast og på bedste vis har revideret regnskaberne.

Der var intet til eventuelt.

Generalforsamlingen varede godt en times tid, med 28 deltagende medlemmer – et antal vi er rigtig godt tilfredse med.

Startproblemer blev løst i sidste øjeblik
Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til at foregå på videotjenesten Zoom. Verdensomspændende problemer med denne platform gjorde det dog nødvendigt at flytte mødet til Teams i sidste øjeblik.

De pludselig opståede driftsproblemer hos Zoom betød, at deltagerne i generalforsamlingen modtog nye invitationer til Team-mødet blot 15 minutter før start. Til trods for den lidt tumulte start forløb generalforsamlingen tilfredsstillende.

På gensyn til Generalforsamling 2021, som vi glæder os til at kunne afvikle LIVE og under mere normale og hyggelige forhold.

***

Se eller gense videoen med frivillig Kristian Rystok, som fortæller om sine erfaringer med at være frivillig i Jysk landsbyudvikling i Nepal: