Et nyt ’Kompetenceprojekt’ og ’Sundhedsprojektet i Madi’ får 6 sygeplejersker, 2 sundhedsplejersker og 1 jordemoder til at sætte kursen mod Madi dette efterår. Madi Kommunes sundhedskoordinator Shiva Subedi er begejstret

”Vi arbejder med at løfte sundhedstilstanden i Madi. Vi gør det gennem vidensdeling og kompetenceudvikling på sundhedsklinikken blandt andet ved kompetenceløft af jordemødrene, med henblik på at få flere kvinder ind og føde på klinikken. Derudover foregår meget af arbejdet ude i landsbyerne, hvor vi laver undervisning i generel sundhed på gårdspladsen, for eksempel undervisning i håndvask, tandbørstning, knibeøvelser og lusekæmning”, fortæller Susanne Rystok, der er sygeplejerske og sundhedskoordinator i Jysk landsbyudvikling i Nepal.

Sundhedsprojektet startede i 2011, og siden da har Jysk landsbyudvikling i Nepal sendt 9 hold frivillige til Madi i det sydlige Nepal. Et sundhedshold består typisk af 2-3 personer. Opholdet i Nepal begynder oftest med et par dage i Kathmandu – med møde med tolkene, planlægning, sprogundervisning, sightseeing og læring om den anderledes kultur.

Dette efterår har Susanne Rystok indgået aftale med 9 sundhedsprofessionelle frivillige. De ankommer til Nepal i hold, lidt forskudt af hinanden, i løbet af august, september og oktober måned. Nogle skal arbejde med at løfte den almene sundhedstilstand, mens andre vil fokusere på et nyt projekt, Kompetenceprojektet, som skal afvikles i Madis nye sundhedsklinik.

Nyt kompetenceprojekt startet på Ayodhyapuri Health Post
Jysk landsbyudvikling i Nepal har netop søsat et nyt, længerevarende projekt, Kompetenceprojektet, på Madi Kommunes nye sundhedsklinik, Ayodhyapuri Health Post. Det er sygeplejerske og bestyrelsesmedlem i Jysk landsbyudvikling i Nepal, Anne-Marie Koch Jørgensen, der er tovholder på Kompetenceprojektet.

Til opstart af projektet har Anne-Marie Koch Jørgensen allieret sig med Kristian Rystok og Birk Ravn, sygeplejestuderende på sidste semester. Siden den 7. september 2019 har de to studerende arbejdet med etableringen af Kompetenceprojektet, og de vil i løbet af deres 3-ugers ophold igangsætte forskellige tiltag, såsom planlægning og gennemførelse af en patientundersøgelse, interviews med sundhedsklinikkens personale og udarbejdelse af oplysningsskilte.

“I samarbejde med personalet, har vi fået systematiseret lægemidlerne og det medicinske udstyr”, oplyser Kristian Rystok og Birk Ravn, efter at være kommet godt i gang på den nye sundhedsklinik, Ayodhyapuri Health Post

Når Kristian Rystok og Birk Ravn vender næsen mod Danmark, overtager Anne-Marie Koch Jørgensen og senere jordemoder Tina Ersahin de igangsatte initiativer i yderligere et par måneder.

Kompetenceprojektets indsatser er målrettet sundhedsklinikken med det sigte at gøre Ayodhyapuri Health Post til Nepals bedste sundhedsklinik. Shiva Subedi har udtrykt ønske om, at medarbejderne samt den daglige leder af sundhedsklinikken involveres og klædes på til selv at kunne arbejde videre med opgaverne, når danskerne er rejst hjem.

Arbejdsopgaverne planlægges i samarbejde med personale og ledelse
De seneste to år har Jysk landsbyudvikling i Nepal, i samarbejde med Shiva Subedi, udarbejdet en samarbejdsaftale, der beskriver de opgaver, som der er behov for, at de danske frivillige arbejder med.

Aftalen hjælper de danske frivillige i deres forberedelsesarbejde, og den gør arbejdet lettere at komme i gang med, når de kommer til Nepal, fortæller Susanne Rystok.

Sæsonens første frivillige mødes, som noget af det første efter ankomsten til landsbyerne, med sundhedsklinikkens ledelse. Susanne Rystok forklarer:

”Det første hold mødes med Shiva Subedi. I fællesskab udarbejder de en detaljeret plan for de kommende ugers indsats. De fordeler alle opgaver – hvem sørger for vand til tandbørste-events? -hvem kontakter til ’De blå damer’ (Nepals fantastiske korps af frivillige sundhedsarbejdere, red.)? -hvem køber kiks og te til de forskellige events? … og mange andre opgaver skal fordeles.

Følg med på Facebook, hvor vores frivillige løbende fortæller og deler deres oplevelser i Nepal (efterår 2019).

Topfoto: (fra venstre) Ulla Nordtorp, Liza Jørgensen, Susanne Rystok, Tove Sommer og Bente Knudsen.
Ulla, Liza, Tove og Bente skal arbejde som frivillige i Nepal i efteråret 2019. Susanne Rystok (i midten) er sundhedskoordinator i Jysk landsbyudvikling i Nepal.