En akut og ekstraordinær medlemsindsamling i Jysk landsbyudvikling i Nepal nåede op på knap kr. 50.000. Beløbet har finansieret indkøb af 10 store iltflasker, 2 iltkoncentratorer, 187 lyntests og 6.000 par engangshandsker til Madi Kommune. 

Mere end en tredjedel af vores 212 medlemmer valgte at hjælpe Madi med at klare sig gennem 2. coronabølge. I alt modtog foreningen kr. 49.374.

I tæt dialog med Madi Kommune og vores partnerorganisation i landsbyerne valgte vi at støtte med 10 store iltflasker og 2 iltkoncentratorer til Madi Kommunes hospital og ambulance.

Endvidere finansierede indsamlingen 6.000 par engangshandsker og 187 lyntests, der benyttes til at teste borgere, som henvender sig til sundhedsmyndighederne med COVID-19 symptomer.

Sidst, men ikke mindst, har vi leveret en video med ‘Generelle råd om smitteforebyggelse’, der indgår i den lokale radio/tv-stations oplysningskampagne. Læs mere og se videoen her

Bøn fra Madi Kommunes sundhedskoordinator
I midten af maj 2021 modtog Jysk landsbyudvikling i Nepal et nødråb fra Madi Kommunes sundhedskoordinator Shiva Subedi: “Lone Ji, at this time our situation is very critical and out of control”.

Bestyrelsen for Jysk landsbyudvikling i Nepal besluttede, for første gang i foreningens historie, at igangsætte en medlemsindsamling på grund af den meget kritiske situation. Alle Jysk landsbyudvikling i Nepals midler er øremærket udviklingsarbejde, så vi har ingen penge, der står ‘nødhjælp’ på.

I samarbejde med vores lokale partnerorganisation og Madi Kommune blev der samtidig lavet en prioritering af kommunens ønsker til os i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19.

Danmark sender hjælp til Nepal
Fra mange lande strømmer hjælpen til Nepal.
Også fra Danmark er der hjælp på vej. Som vi kunne se i den tidlige TV-Avisen i går aftes sendte Danmark i går 25 respiratorer, 50 andre vejrtrækningsapparater, masker, kitler, visirer med mere afsted til Nepal.

Poul Due Jensens Fond, der i disse år finansierer en omfattende renovering af vandforsyningen til landsbyerne i Madi, har besluttet, gennem sin internationale samarbejdspartner Oxfam, at frigive 1,25 mio. kroner til COVID-19 nødhjælp i Nepal.

Derudover har otte danske NGO’er, heriblandt Jysk landsbyudvikling i Nepal, dannet netværket ’Flying Aid Nepal’, www.flyingaidnepal.dk. Netværket modtager bidrag fra Danmark og fordeler midlerne blandt ansøgende organisationer i Nepal.

Madi Kommunes borgmester har modtaget en opfordring fra Jysk landsbyudvikling i Nepal om at overveje yderligere behov for nødhjælp og eventuelt ansøge ’Flying Aid Nepal’.