Det summer af forventninger, forberedelser, planlægning, møder, og kommunikationen kører på højtryk i Jysk landsbyudvikling i Nepal. Store projekter er i støbeskeen, og den store sæson for udsendelser af frivillige til Madi begynder om et øjeblik.

Fortsat fokus på sundhedsarbejde og Madi Brain Power 
Projekt SUNDHED sender i dette efterår 6 sygeplejersker, 2 sundhedsplejersker og 1 jordemoder til Madi.

I henholdsvis 3, 5 eller 10 uger skal de frivillige arbejde sammen med personalet på Ayodhyapuri sundhedsklinik eller sammen med de frivillige sundhedsarbejdere ude i de omkringliggende landsbyer. Du kan glæde dig til, her på hjemmesiden, at kunne læse mere om planerne for arbejdet, ligesom du på Facebook vil kunne følge de frivilliges arbejde i Nepal.

Projekt SKOLE & UDDANNELSE sender to hold frivillige til Madi for at støtte op om MADI BRAIN POWER biblioteket. I alt rejser 6 frivillige til Madi i perioden september-december. Også deres spændende arbejde vil du kunne følge på vores hjemmeside og Facebook side.

Bedre drikkevandsforsyning og bygning af muldtoiletter
INFRASTRUKTUR-projektet har i mere end et år arbejdet på en stor renovering af drikkevandsforsyningen, som vi etablerede i 2011-13.

Behov for mere vand, for vedligeholdelse, for etablering af supplerende strømforsyning i form af el, for en mere bæredygtig drift og ikke mindst et tilsagn fra Madi Kommune om, at kommunen vil overtage ansvaret for driften af vandforsyningen, er baggrunden for, at vi har taget fat i den opgave. Nu mangler vi bare, at finansieringen falder på plads, så vi kan komme i gang med anlægsarbejdet.

Et andet stort infrastrukturprojekt handler om bedre toiletforhold. Landsbyerne er i gang med at bygge muldtoiletter, som vi har hjulpet dem med at tegne og organisere byggeriet af. Det bliver forhåbentlig/formodentlig i oktober, at to af vores folk tager til Nepal og følger op på de to projekter.

Projekt ERHVERVSUDVIKLING handler om landbrugsudvikling. Vi skal i dette efterår have kigget nærmere på vores indsats på det område, og vi skal have drøftet mulighederne for videreførelse af landbrugsprojektet med både landmændene og Madi Kommune.

I de næste måneder kan du følge de spændende projekter her på hjemmesiden og på vores Facebook side.