To koordinatorer søges

Jysk landsbyudvikling i Nepal tænker fremad og tænker bæredygtigt. Efter fem år med store projekter, mange frivillige, øget arbejdspres og voksende behov for professionalisering lægger vi nu organiseringen af vores udviklingsarbejde om. Fire koordinatorer skal...

Lærer søges til skoleprojektet

Der er allerede fem frivillige klar til at tage af sted. Vi mangler kun den sidste, for at skoleholdet kan blive fuldtalligt. Vi søger derfor en lærer – helst moden og erfaren og meget gerne med engelsk som linjefag – til dette efterårs skolehold....

Sygeplejerske søges!

Vores unge, dygtige sygeplejerske er pludselig blevet forhindret i at tage med os til Nepal i dette efterår. Vi søger derfor en sygeplejerske eller person med en lignende sundhedsfaglig baggrund til vores sundhedsfremmende arbejde i landsbyerne Kantipur, Ayodhyapur og...

Back home in Kantipur

I efterårsferien drog tre forventningsfulde tidligere Kantipur frivillige på genvisit i landsbyerne. Vi, Anne, Karl og Ellen fra Hold 5 (efteråret  2011), var enige om, at vi bare MÅTTE besøge vores familier, skoler, lærere og elever igen. Det var lykkedes at skaffe...