Madi Brain Power

Et aktivt folkebibliotek
Den 1. marts 2018 slog vi dørene op for Madi Brain Power. Biblioteket ligger i nyrenoverede lokaler i en selvstændig bygning på Jana Jewan Skole i Kharkatta. Formålet med biblioteket er at understøtte udviklingen af en læsekultur hos børn, unge og voksne i lokalområdet.Madi-Brain-Power

En nepalesisk bibliotekar/læsevejleder er ansat til at varetage den daglige drift af biblioteket, afvikle den daglige åbningstid med vejledning i valg af litteratur til hjemlån samt organisere og afvikle ugentlige læse-events for børn og unge.

Afholdelse af temadage for voksne om fx ernæring, håndarbejde, spædbørnspleje, læseklub og andet af interesse for de lokale voksne, står bibliotikaren også for. Der etableres desuden også en læseklub for børn.

To til fire gange årligt udsender Jysk landsbyudvikling i Nepal frivillige, fortrinsvis bibliotekarer og lærere, til biblioteket, hvor de i fem uger skal støtte og inspirere bibliotekaren i udviklingen af et aktivt og levende bibliotek.

Biblioteket forestås i det daglige af Jana Jeewans ledelse samt af et nedsat biblioteksudvalg. Jysk landsbyudvikling i Nepal står for opbygning, drift og udvikling af biblioteket i to år – frem til 1. marts 2020, hvorefter det overdrages til Madi Kommune.

Children’s Run – Children’s Day – Family Day
‘Børn i Viborg løber for børn i Nepal’. Løbet, der blev afholdt i Viborg i 2016, gjorde det økonomisk muligt at afholde det første børneløb i Nepal i 2017.

Madi Brain PowerEn lignende aktivitet blev gentaget i 2018, hvor der ud over løb var mulighed for at deltage i forskellige kropsligt aktiverende lege en hel dag.

Formålet med løbet/dagen er, at den skal være sjov, den skal være sund, den skal skabe samarbejde, og den på landkortet. Der vil også i 2019 og 2020 blive afholdt lignende dage – men med inddragelse af hele familien.

Medvirker til at udvikle kompetencer
Via sidemandsoplæring og uddelegering af opgaver til involverede nepalesere har Children’s Day udviklet sig til også at være vigtig kompetenceudvikling inden for projektdeltagelse og -ledelse.

 

Share This